Купуване на кораби

DWT L/B/D draft
id9205
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9204 2000-...
300000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9203 2000-...
300000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9202
Метален скрап
id9144 2007-...
15000-15000
Насипен превозвач
id9201
Насипен превозвач
id9092 1994-1994
LNG превозвач
id9091
Метален скрап
id9200
Превозвач за добитък
id9199
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9198
Насипен превозвач
id9197
Драгер
id9196
Теглич
id9195
7000-7000
Теглич
id9194
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9193
Метален скрап
id9192
шлеп
id9191
Метален скрап
id9190
Метален скрап
id9189
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9188
шлеп
id9187
Превозвач за добитък
id9186
Контейнеровоз
id9185
1000-...
Насипен превозвач
id9184
Превозвач за добитък
id9176
5 Насипен превозвач
id9175
3000-3000
шлеп
id9174
шлеп
id9173
8000-8000
шлеп
id9172
1500-1500
Насипен превозвач
id9171
Метален скрап
id9170
1500-...
Насипен превозвач
id9169
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id8737
Контейнеровоз
id8748
Насипен превозвач
id8662
Метален скрап
id8661
Насипен превозвач
id8660
шлеп
id8628
3200-4500
шлеп
id8428 2007-...
3000-6000
94.6-.../15.21/ 5.6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id8355
Драгер 10...
id8320
5000-...
Драгер
id8326 1990-...
6097-1990
105-...// 8.8 Насипен превозвач
id8318
Метален скрап
id8220
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id8198 2005-2015
4500-7000
Сух товарен кораб
id8176
шлеп
id8107 2012-2014
35194-...
180.11-.../30.05/ 9.9 Насипен превозвач 1,500...
id8108
Метален скрап
id8036
шлеп
id8035
12 шлеп
id7906
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7879
3000-...
шлеп
id7771
3500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7770
Превозвач за добитък
id7769
Многофункционален
id7768
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7713 2012-...
15000-20000
Многофункционален 5...
id7712 1985-...
4500-...
Насипен превозвач
id7711 2021-...
15000-...
Многофункционален
id7664 1998-...
2500-...
Насипен превозвач
id7660
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7655 1999-...
5000-15000
100-.../20.5/ 7.42 Насипен превозвач
id7649 2007-...
Насипен превозвач
id7648
Метален скрап
id7642
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7598 1990-2000
5000-...
Насипен превозвач
id7597 2003-...
91.2-.../33/ 5.5 Теглич
id7584
Метален скрап
id7570
Насипен превозвач 12...
id5709
Насипен превозвач
id5708
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5707
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5231 1973-...
115985-61269
87.05-...// 87.05 Кораб RORO
id6093 1982-7340
2270-...
220-.../42/ Теглич
id6127 1979-1200
120-.../26/ 8 шлеп $375,000...
id6161 1990-...
1400-1400
60-...// 4.2 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5706
Контейнеровоз
id5705 2000-2005
15-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5503 ...-5150
Теглич
id5704
Контейнеровоз
id5703 2005-...
Насипен превозвач
id5702 2004-...
Насипен превозвач
id5701
шлеп
id5700
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5699
Метален скрап
id5698
Метален скрап
id5697
Хладилен кораб
id5696
Метален скрап
id5695 1990-2000
3000-6000
Насипен превозвач
id5494
10000-10000
шлеп
id5694
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5490 2006-2007
8758-...
111.7-.../18.6/ 7.615 Насипен превозвач
id5693 2000-...
Насипен превозвач
id5692 1990-2000
3000-6000
Многофункционален
id5691 1995-...
Метален скрап
id5690
Насипен превозвач
id5689 1991-...
28000-...
Насипен превозвач
id5688
6000-...
Многофункционален
id5479 2015-2016
66.2-.../6.2/ Кораб за доставки
id5687
Превозвач за добитък
id5686
1.5 шлеп
id5685
шлеп
id5684
Насипен превозвач
id5683 1997-2002
28000-...
Насипен превозвач
id5682 2001-...
Насипен превозвач
id5681
шлеп
id5680 1998-...
Насипен превозвач
id5679
Метален скрап
id5677
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5676
Метален скрап
id5675
Метален скрап
id5674 1992-...
10000-12000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5673
Насипен превозвач
id5672
шлеп
id5671
10000-...
шлеп
id5670
Метален скрап
id5678
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5669
55-.../15/ шлеп
id5668
Контейнеровоз
id5667
Десантни кораби, резервоар
id5666
Теглич
id5665 2008-...
2002-...
95-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5664
6000-...
Насипен превозвач
id5663
300-400
Контейнеровоз
id5662
Фериботен кораб
id5661
60-...// 3.8 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5660
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали 20...
id5659
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5658 2000-...
1500-...
70-...// Насипен превозвач
id5657 2007-...
Многофункционален
id5656
Фериботен кораб
id5655
Танкер за петрол, Танкер за химикали 1...
id5654
20000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5653 2003-...
Кораб RORO
id5652
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5651 1980-...
2500-...
Многофункционален 850,000...
id5650
Превозвач за добитък
id5649
Плаващ док
id5648
700-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5647
Теглич
id5646
Кораб на RoPax
id5645
5000-...
шлеп
id5644 1996-...
Насипен превозвач
id5643 2000-...
Контейнеровоз
id5642
Катамаран
id5641 1990-...
35-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5640 1982-1995
8500-8500
Насипен превозвач
id5058 2000-4000
3398-4000
89.96-.../14/ 5.6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5639
Метален скрап 340...
id5638 2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5637
Кораб RORO
id5636
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5635
3000-3500
Превозвач за добитък
id4684
65-3000
74.8-.../12.6/ 5.2 Контейнеровоз
id5634
150-...
Теглич
id5633
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5632
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5631
Насипен превозвач
id5630 1992-...
47071-...
183.2-...// 12.31 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id4625 1985-1995
3025-...
// 3.5 Танкер за петрол, Танкер за химикали 5...
id4610 1985-1995
3025-...
// 3.5 Танкер за петрол, Танкер за химикали 5...
id5629
Кораб RORO
id5628
Превозвач за добитък
id5627
Кораб RORO
id5626
Насипен превозвач
id5625
Кораб RORO
id5624
Кораб за доставки
id5623
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5622
7-...
Насипен превозвач
id5621
Кораб RORO
id5620
Кораб на RoPax
id5619
140-...// Кораб RORO
id5618
/6/ 1.8 Десантни кораби, резервоар
id5617
Теглич
id5616
6000-...
Насипен превозвач
id5615
7-...
Кораб RORO
id5614
20000-...
Насипен превозвач
id5613
150-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5612
2000-...
Насипен превозвач
id4513 2003-...
300-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5611 2011-...
1500-1500
Насипен превозвач
id5610
Насипен превозвач
id5609
Теглич
id5608
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5607
Насипен превозвач
id5606
Теглич
id5605 1998-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5604
Катамаран
id5603
Теглич
id5602
Насипен превозвач
id5601
7000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5600
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5599 1997-...
4152-...
8.9 Контейнеровоз 3...
id5598 2009-...
2500-...
78-...// 6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5597 1999-...
4000-...
Насипен превозвач
id5596
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5595
шлеп
id5594
5500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5593
1000-2000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
Общо намерени: 2199
Изпратете заявка

Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн

Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!

1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество

В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас