Танкер за петрол, Танкер за химикали - всички заявки за покупка

DWT L/B/D draft
id9205
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9204 2000-...
300000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9203 2000-...
300000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9199
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9194
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9189
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id9169
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id8428 2007-...
3000-6000
94.6-.../15.21/ 5.6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id8220
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7906
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7771
3500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7768
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7660
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id7642
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5708
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5707
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id6161 1990-...
1400-1400
60-...// 4.2 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5705 2000-2005
15-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5700
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5694
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5677
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5674 1992-...
10000-12000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5678
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5665 2008-...
2002-...
95-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5661
60-...// 3.8 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5660
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали 20...
id5659
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5655
Танкер за петрол, Танкер за химикали 1...
id5654
20000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5652
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5648
700-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5641 1990-...
35-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5058 2000-4000
3398-4000
89.96-.../14/ 5.6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5638 2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5636
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5633
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5632
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5630 1992-...
47071-...
183.2-...// 12.31 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id4625 1985-1995
3025-...
// 3.5 Танкер за петрол, Танкер за химикали 5...
id4610 1985-1995
3025-...
// 3.5 Танкер за петрол, Танкер за химикали 5...
id5623
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5613
150-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id4513 2003-...
300-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5608
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5605 1998-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5601
7000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5600
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5598 2009-...
2500-...
78-...// 6 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5596
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5594
5500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5593
1000-2000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5591
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5590
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5575
20-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5573
50000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5571
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5569 1995-2005
2000-2500
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5568 1982-...
20000-25000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5562 1994-...
3500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5561 1970-...
800-3000
Танкер за петрол, Танкер за химикали 400,000...
id5558
30000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5553 1980-...
55000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5550 1980-...
55000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id4310 2005-...
6078-11
103.82-.../15.5/ 6.8 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5547
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3624
700-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3623 1991-...
36270-...
162-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3614 1997-...
10000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3594 1987-...
900-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3565
1620-...
45-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3584
1800-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3588
500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3593 1956-...
1056-...
75-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3606 2006-...
1260-...
62-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3473 2006-...
900-...
44-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3472 1975-...
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3483 2000-...
2700-...
80-...// 3.2 Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3484
1500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3485 2006-...
900-...
44-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3486 2001-...
6000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3466 2006-...
4500-...
90-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3464
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3448
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3396 1989-...
1350-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3408
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3374 1991-...
36654-...
162-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3373 1982-...
2951-...
11-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3347
7000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3338
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3336
1800-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3498
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3324 1986-...
629-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3264 1992-...
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3266 2007-...
3600-...
84-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3263 1980-...
1500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали 400,000...
id3283 1986-...
7200-...
112-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3284 1974-...
2610-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3290 1990-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3312 2006-...
7650-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3254
25000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3247 1988-...
5500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3219 1979-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3218 1979-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3233 1974-...
2610-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3237
12000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3239 1995-...
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3217 1988-...
5500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3207 1980-...
6081-...
101-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3176
100-.../14/ Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3175 1990-...
13884-...
130-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3168
1400-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3156
6500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3151
360-...
45-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3137
250-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3127 1995-...
4900-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3155 1973-...
3240-...
81-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3160 1977-...
5580-...
92-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3095
272970-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3102
40000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3058 1982-...
4499-...
94-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3062
6300-...
106-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3064
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3072 1987-...
15000-...
150-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3089
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3090 2000-...
5885-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3021 2001-...
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id5544 1990-...
5000-5500
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3004
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2997 1992-...
3000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2948 2005-...
12000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2951 1986-...
629-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2952 1990-...
6000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2889 2000-...
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2888
9000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id3000
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2871 1977-...
5580-...
92-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2848
2800-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2850
400-...
45-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2852 2004-...
9900-...
119-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2857 1980-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2858 1990-...
3000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2863 1956-...
1056-...
75-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2872
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2820
3000-...
78-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2821
4800-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2822
360-...
45-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2803 1985-...
7972-...
102-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2799 1973-...
6081-...
95-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2801 2005-...
30000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2804
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2776 1980-...
1600-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2724 1973-...
3000-...
95-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2713
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2706
500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2703 1996-...
4950-...
98-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2720 1996-...
4950-...
98-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2722 1973-...
3240-...
81-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2723 1973-...
3240-...
81-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2692
1400-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2684
12000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2697
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2666
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2698
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2743 1982-...
5985-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2745 1957-...
1419-...
77-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2746
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2747
1500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2626
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2762 1978-...
1161-...
50-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2775 1994-...
275760-...
300-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2618
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2605 1988-...
1717-...
66-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2560
1350-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2553 1985-...
2500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2554
2000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2533
9000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2540 1970-...
1000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2525
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2513 2006-...
900-...
44-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2506 1990-...
5800-...
106-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2495
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2411 1992-...
6000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2410 1992-...
11000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2413 1992-...
6000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2406
1000-...
48-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2452 2006-...
900-...
44-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2395
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2402 1984-...
1883-...
68-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2468 1993-...
8210-...
102-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2363
500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2365
4900-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2475
9000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2327 1987-...
5679-...
100-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2330 2006-...
1350-...
62-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2333 2001-...
3150-...
81-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2286
1500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2296 2006-...
900-...
44-...// Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2298
4500-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали 550,000...
id2307 2001-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
id2239 1991-...
5000-...
Танкер за петрол, Танкер за химикали
Общо намерени: 406
Изпратете заявка

Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн

Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!

1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество

В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас